Wat doet stichting Gijsje Eigenwijsje?

Stichting Gijsje Eigenwijsje is door de negenjarige Gijs Baeten opgericht in de laatste fase van zijn leven. Met als doel: gezinnen van ernstig of ongeneeslijk zieke kinderen een gratis weekje weg aanbieden. Hij gunde hen, net zoals hij had ervaren, een warm rustpunt in een heftige periode.

Stichting Gijsje Eigenwijsje zorgt ervoor dat gezinnen met een kind met een levensbedreigende ziekte er even lekker tussenuit kunnen door een (gratis) weekje weg aan te bieden in één van de drie knusse vakantiehuizen van de stichting, dat is afgestemd op een ziek kind. De vakantiehuizen liggen in een prettige bosrijke omgeving.

Voor wie?

Stichting Gijsje Eigenwijsje heeft ervoor gekozen om het weekje of dagje weg aan te bieden aan kinderen met een levensbedreigende ziekte die met hun gezin woonachtig zijn in Nederland of Vlaanderen. Onderscheid naar ziektevorm wordt niet gemaakt. De stichting biedt het gezin een gratis verblijf in haar eigen, volledig ingericht en op een ziek kind afgestemd, vakantiehuis.

Leeftijd, Diagnose en Prognose
  • Stichting Gijsje Eigenwijsje is er voor een gezin* met een kind met een levensbedreigende ziekte in de leeftijdscategorie 1 - 18 jaar.
  • Stichting Gijsje Eigenwijsje is er voor kinderen met een levensbedreigende ziekte, waarbij door de arts de diagnose is gesteld. Onderscheid naar ziekte wordt niet gemaakt.
  • Stichting Gijsje Eigenwijsje is er voor kinderen met een levensbedreigende ziekte met in beginsel  een levensverwachting van <12 maanden.

* Onder een gezin verstaan we: de ouders/verzorgers van het kind en zijn/haar broer(s) en zus(sen).

Aanmeldingscriteria
  • Stichting Gijsje Eigenwijsje hanteert geen Medische Commissie, omdat het kind geen tijd te verliezen heeft en er snel geschakeld dient te worden.
  • Het aanbod dient gedaan te worden door een arts of een pedagogisch medewerker, die het eerste contact legt met het kind en de stichting.
  • Mocht het kind rechtstreeks aangemeld worden, dan zal navraag gedaan worden bij het ziekenhuis waar het kind onder behandeling staat, bij de betreffende arts of de pedagogisch medewerker. Uiteraard wordt dit aan de aanvrager gemeld.
Meerdere malen weg
  • Mocht het voorkomen dat in een gezin meerdere kinderen ongeneeslijk ziek zijn, dan komt een gezin voor elk kind in aanmerking voor een vakantieweek.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben omtrent het huisje, wie er in aanmerking komt of de procedure, dan horen wij dat heel graag van u. Dit kan door middel van het invullen van het contactformulier of door rechtstreeks een mail te sturen naar info@gijsjeeigenwijsje.com