Zakelijk

Ook zakelijk gezien kunt u Stichting Gijsje Eigenwijsje steunen. U kunt ervoor kiezen om als bedrijf te doneren of uw medewerkers te motiveren zich in te zetten voor het goede doel. We denken graag met u mee.

Giften

Ondernemers die giften doen aan Stichting Gijsje Eigenwijsje kunnen, dankzij onze ANBI status, de gift aftrekken bij de belastingdienst. Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en steunstichtingen SBBI mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Een gift kan eenmalig of periodiek zijn. Neem voor meer informatie over de aftrek van giften contact op met uw accountant of belastingadviseur.

Stichting Gijsje Eigenwijsje heeft sinds 29-02-2012 de ANBI-status, en is geregistreerd onder het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 8514.60.793.

Sponsoring

Een gift is het geven van (onder meer) geld waarbij er specifiek geen tegenprestatie wordt gevraagd van diegene die het geld ontvangt. Een sponsoring daarentegen vereist wel dat er een tegenprestatie wordt geleverd, zodat de sponsor een voordeel verkrijgt. Als je aan sponsoring doet vanuit een zakelijk oogpunt, zijn ook deze kosten fiscaal aftrekbaar.

Acties

Enthousiasmeer een medewerker om een donatie-actie op te zetten. Kijk eens ter inpiratie op onze ‘steun ons’ pagina.