Steun Gijsje Eigenwijsje

Hoe kun je ons steunen?
  • Door Vriend4Gijsje te worden. Dan ontvang je ook nog leuke extra’s.
  • Door online te doneren. Via de iDeal doneermogelijkheid doe je eenvoudig een eenmalige of periodieke donatie (online betalen zonder meerkosten).
  • Door een overboeking via internetbankieren of acceptgiro, graag o.v.v. je e-mailadres.
  • Door een product uit de webshop te kopen, daarmee steun je de stichting.
  • Door zelf een (sponsorings)actie op te zetten en geld in te zamelen.
Organiseer zelf een (sponsor-)actie

Wees creatief en organiseer een actie voor ons. Van sponsorloop tot sportdag, van rommelmarkt tot kerstdiner. Er is van alles mogelijk! Kom je er niet uit? Neem dan even contact met ons op. We helpen je graag bij het verder uitwerken van je ideeën, zodat jij en je vrienden een mooi evenement op kunnen zetten! Zo kunnen we helpen met het opstellen van beeldmateriaal, social media banners, een sponsorbrief, etc. Ook hebben we rolbanners, spandoeken, flyers en ander promotiemateriaal om tijdens je evenement te gebruiken.

Wil je doneren?

Je kunt je bijdrage op verschillende manieren overmaken naar bankrekeningnummer NL13RABO032.59.58.815 ten name van Stichting Gijsje Eigenwijsje.

Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

ANBI-status

Goede doelen die aan bepaalde voorwaarden* voldoen, kunnen door de Belastingdienst aangemerkt worden als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook Stichting Gijsje Eigenwijsje heeft de ANBI-status.

Particulieren en ondernemers die giften doen aan Stichting Gijsje Eigenwijsje kunnen deze daarom aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen periodieke giften en gewone giften.

Voor periodieke giften geldt geen aftrekdrempel of maximaal aftrekbaar bedrag. Voor gewone giften geldt wel een minimum- en maximumbedrag dat in aftrek gebracht kan worden. Deze bedragen zijn afhankelijk van uw inkomen.**

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige termijnen die uiterlijk bij het overlijden van de schenker eindigen. Dit betekent dat er regelmatig (minstens één keer per jaar) bedragen – die steeds (ongeveer) even hoog zijn – overgemaakt moeten naar het goede doel, gedurende minimaal vijf achtereenvolgende jaren. Een periodieke gift moet schriftelijk vastgelegd zijn. Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke gift niet meer bij een notaris vastgelegd te worden. De schenker en het goede doel kunnen hiervoor tegenwoordig zelf een overeenkomst voor opstellen, of gebruik maken de standaardovereenkomst van de Belastingdienst, eventueel aangevuld met een betalingsvolmacht, waarmee de schenker het goede doel toestemming geeft om de gift automatisch af te schrijven.

Gewone giften zijn giften die niet voor langere tijd schriftelijk zijn vastgelegd zoals hiervoor omschreven.

Bedrijven die giften doen aan Stichting Gijsje Eigenwijsje kunnen in aanmerking komen voor een aftrek in de aangifte vennootschapsbelasting, voor zover de gift de winst niet al heeft verminderd als zakelijke uitgave. De aftrek in de aangifte vennootschapsbelasting bedraagt maximaal 50% van de winst, maar nooit meer dan € 100.000. Neem voor meer informatie over de aftrek van giften gedaan door een vennootschap contact op met uw accountant of belastingadviseur.

Stichting Gijsje Eigenwijsje heeft sinds 29-02-2012 de ANBI-status, en is geregistreerd onder het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 851460793.

*Belastingdienst

**gewone giften zijn aftrekbaar voor zover deze samen meer bedragen dan € 60 en 1% van het drempelinkomen van de schenker en zijn/haar eventuele fiscale partner, waarbij een maximum geldt van 10% van dat drempelinkomen.