Direct doneren

Hoe kun je ook doneren?

Je kunt jouw bijdrage op verschillende manieren overmaken:

  • middels internetbankieren of acceptgiro naar bankrekeningnummer NL13RABO032.59.58.815 ten name van Stichting Gijsje Eigenwijsje. Graag o.v.v. uw e-mailadres
  • middels periodieke overschrijving via internetbankieren of een overschrijvingsformulier van je bank. Of wordt Vriend4Gijsje en wij regelen het voor je.

Goed om te weten:

Particulieren en ondernemers die giften doen aan Stichting Gijsje Eigenwijsje kunnen deze, wegens onze ANBI status, aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen periodieke giften en gewone giften. Voor periodieke giften geldt geen aftrekdrempel of maximaal aftrekbaar bedrag. Voor gewone giften geldt wel een minimum- en maximumbedrag dat in aftrek gebracht kan worden. Deze bedragen zijn afhankelijk van uw inkomen.*

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige termijnen die uiterlijk bij het overlijden van de schenker eindigen. Dit betekent dat er regelmatig (minstens één keer per jaar) bedragen – die steeds (ongeveer) even hoog zijn – overgemaakt moeten naar het goede doel, gedurende minimaal vijf achtereenvolgende jaren. Een periodieke gift moet schriftelijk vastgelegd zijn.

Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke gift niet meer bij een notaris vastgelegd te worden. De schenker en het goede doel kunnen hiervoor tegenwoordig zelf een overeenkomst voor opstellen, of gebruik maken de standaardovereenkomst van de Belastingdienst, eventueel aangevuld met een betalingsvolmacht, waarmee de schenker het goede doel toestemming geeft om de gift automatisch af te schrijven.

Gewone giften zijn giften die niet voor langere tijd schriftelijk zijn vastgelegd zoals hiervoor omschreven.

Stichting Gijsje Eigenwijsje heeft sinds 29-02-2012 de ANBI-status, en is geregistreerd onder het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 851460793.

*gewone giften zijn aftrekbaar voor zover deze samen meer bedragen dan € 60 en 1% van het drempelinkomen van de schenker en zijn/haar eventuele fiscale partner, waarbij een maximum geldt van 10% van dat drempelinkomen.